Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

про громадське об'єднання

Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об’єднання https://ruzhin.org.ua/ на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ.

Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом. Символіка громадського об’єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об’єднання. У символіці громадського об’єднання не може використовуватися символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському об’єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об’єднання або припиненні членства (участі) в ньому.

Громадське об’єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення. Забороняється використання найменування громадського об’єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об’єднання, без згоди такого громадського об’єднання для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього громадського об’єднання. Для реєстрації громадської організації чи громадської спілки – юридичної особи протягом 60 днів з дня їх утворення необхідно подати (особисто або надіслати поштою) пакет документів, оформлених українською мовою, до відповідної реєстраційної служби районного, міського, міськрайонного управління юстиції за місцезнаходженням організації. На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об’єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.

Усі документи подаються в 1 екземплярі і завірення у нотаріуса не потребують (за винятком надсилання документів поштовим відправленням). Реалізація положень законопроекту під час їх практичного застосування не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів. Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. Доброго дня! Чи можна зменшити кількість засновників ГО з three до 2 шляхом виключення одного за рішенням зборів і чи потрібно міняти при цому Статут? Дякую.

Заявникам

Правова консультація не є офіційним роз’ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Громадські об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену цим та іншими законами України. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та відмова від такого статусу є добровільними. Забороняється використання у власній назві громадського об’єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Безумовно, ці обмеження необхідно усунути в наступних змінах до нового закону . Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.

Залишити Відповідь Скасувати Відповідь

ГО без статусу юридичної особи не може набувати майнових прав, не зможе відкрити банківський рахунок (тобто залучати грошові кошти в безготівковій формі); не може здійснювати підприємницьку діяльність для досягнення цілей своєї діяльності; не може засновувати ЗМІ, створювати відокремлені підрозділи, брати участь у здійсненні державної регуляторної політики. Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Успішна державна реєстрація громадського об’єднання – це результат кропіткої й уважної попередньої підготовки. Та насамперед це потребує відслідковування змін до законодавства, актуальних саме на час створення нового громадського об’єднання. У процесі реєстрації громадського об’єднання, чи то організації, чи то спілки, виникає безліч організаційних питань, які надалі впливатимуть на всю роботу ГО. Із початку війни призупинено роботу порталу “Онлайн будинок юстиції”, де раніше можна було подати документи дистанційно за наявності акредитованого ЕЦП (Електронного Цифрового Підпису). На сьогодні законодавством не передбачено подання документів для державної реєстрації ГО електронною поштою. Тобто на практиці існують складнощі, через які подати документи для державної реєстрації ГО в електронній формі неможливо.

Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об’єднання. Належність чи неналежність до громадського об’єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. Об’єднання»). Укрдержреєстр протягом семи робочих днів з дня надходження заяви за результатами перевірки в Реєстрі громадських об’єднань відповідності відокремлених підрозділів громадського об’єднання вимогам, визначених статтею 19 зазначеного Закону, приймає рішення про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання або про відмову у підтвердженні такого статусу. Одним із найефективніших і найпоширеніших організаційно-правових способів об’єднання людського потенціалу під час війни є громадське об’єднання.

Протягом 10 днів із дня державної реєстрації звернутися до контролюючого органу (податкової інспекції) за адресою місцезнаходження організації та подати реєстраційну заяву за формою № 1-РН. ГО вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації. Ознаку неприбутковості присвоює податковий орган за основним місцем податкового обліку ГО.

Scroll to Top